galloway kjøtt fra høgjæren

Gressforet kjøtt for din helse!

Økologisk gressforet Galloway kjøtt, fra dyr som beiter i kystlyngheia på Høgjæren. Gressforet Galloway kjøtt fra Matningsdal inneholder mer omega 3 enn flere typer fisk samt forholdet mellom omega 3 og 6 er gunstig (ref rapport fra Nofima under kjøttkvalitet).

Utsolgt for kalve kjøtt i år 2024, Kalvekjøtt tilgjengelig vår 2025.

Det er mulig å bestille kjøtt fra ungdyr til sensommer 2024.

Ønsker du å få mail når det er kjøtt tilgjengelig, kontakt oss.

Matnisdal Galloway

BLI BEDRE KJENT

HISTORIKK

Ronny Matnisdal innførte Galloway kveg til Matnisdal fra Danmark vinteren 2006. Han var den første i landet som fikk dun-beltede galloway.

RASEPREG

Kompakt og robust. Fullvoksne okser veier opp mot 800 – 100 kg, mens kyr veier opp mot 500-550 kg. Galloway egner seg best til ekstensiv drift.

Om oss – Matnisdal Galloway

Gården Matningsdal ligger helt i østre del av Hå kommune. Det har vært jordbruk her siden 400-500 tallet e.kr. Størrelsen i dag er på cirka. 5000 mål fordelt på to gårder.