Hvorfor velge Galloway?

Studier ved Guelph universitetet viser at kjøttet inneholder samme fettprosent som mange fisketyper og kylling. Kjøttet er rikt på umettede fettsyrer og er svært smakfullt.

Tester utført over en tiårsperiode ved Olds Agricultural college viser at Galloway  legger mest på seg pr kilo forinntak, sammenlignet med andre storferaser.

Tester ved Molslaboratoriet i Danmark viser at Galloway er den rasen som kan nyttigjøre seg av flest forskjellige plantesorter. Dette gjør dem til effektive landskapspleiere.

Galloway kan også utnytte/fordøye mindre verdifullt plantemateriale. Dermed vil Galloway kveget trives de fleste steder.

Matnisdal Galloway

I tillegg til…

ALDERDOM

Galloway kveg er svært produktive og kan lett bli 20 år gamle.

DEKKHÅR

Dobbelt hårlag og dekkhår gir lite varmetap som fører til lavere forbehov. Rasen har gjennomsnittlig 800 hår pr cm2.

TILPASSNINGSDYKTIGHET

Gallowayen trives godt under varierende klimaforhold og tar seg godt fram i kupert terreng.

FRUKTBARHET OG KALVINGER

Rasen har høy fruktbarhet og er kjent for å ha lette kalvinger. Overlevesesprosent på kalvene er på ca. 96 prosent.

NATURLIG KOLLET

Rasen er naturlig kollet, og har sterke gen for kollethet også ved kryssing.

MOTSTANDSYKTIGE MOT SYKDOM

Rasen ble utviklet under tøffe forhold. Dette har resultert i at de er motstandsdyktige mot sjukdom og overlever de tøffeste forhold.

Gode morsegenskaper

Robust rase med gode morsegenskaper. Holder alltid et øye med kalven sin.

Godt lynne og lette å håndtere

Gallowayene er kjende for å ha godt lynne og er lette å håndtere.

Kjøttkvalitet og slaktevekt

Studier viser til at kjøttet inneholder samme fettprosent som mange fisketyper og kylling. Høy slaktevekt, opp mot 60% av levende vekt.