Historikk

Ronny Matnisdal innførte Galloway kveg til Matnisdal frå Danmark vinteren 2006. Han var den første i landet som fikk Dun-beltede Galloway

Gallowaykveget kjem frå området Galloway i den Sørvestre delen av Skottland. Rasen er svært gamal. Somme hevder at det er den eldste storferasen i Skotland. Området der rasen kjem frå er eit typisk kupert fjell- og lyngheiområde. Klimaet er ikkje ulikt det norske vestlandsklimaet. Dette har bidrege til utviklinga av ein av verdas mest hardføre og nøysomme storferasar.

Galloway ble valgt på grunn av rasens evner til å utnytte mindre produktiv utmark, som det er mye av i området.

På Matnisdal

På Matnisdal går Gallowayen ute hele året. Gallowayen er svært nøysom og egner seg dermed godt til økologisk drift. Gallowayen på Matnisdal blir drevet økologisk.

Matningsdal Galloway - Historikk

På studietur til Danmark i 2006

Tekst kommer

Matningsdal Galloway - Historikk